ELEP Başkanı Saraç'dan Hedef 2023 Kitap Kampanyası

ELEP (Elazığ Ekonomi Platformu) Dönem Başkanı Ahmet SARAÇ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabından, hedef 2023 vizyonu doğrultusunda 2023 adet dağıtılacağını açıkladı. 

PAYLAŞ
ELEP Başkanı Saraç'dan Hedef 2023 Kitap Kampanyası
ELEP (Elazığ Ekonomi Platformu) Dönem Başkanı Ahmet SARAÇ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabından, hedef 2023 vizyonu doğrultusunda 2023 adet dağıtılacağını açıkladı. 

DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN HEDEF 2023

Büyük Türkiye yolunda 2023 hedefine doğru hızla ilerlerken, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizzat kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabından 2023 adet alarak, başta değerli gençlerimiz olmak üzere Elazığ'ımızın güzide insanlarına dağıtmak düşüncesi ile bir hayırlı hizmet eda etmek için yola çıktık.

Son ikiyüz yıldan bugüne, özellikle Osmanlı Devleti' nin, Batı emperyalizmi tarafından topyekün saldırılarla zayıflatılıp, yıkılmasından sonra, dünya üzerinde egemen güç olarak ortaya çıkan Batı medeniyeti ve sözüm ona uluslar arası hukuk ve adaletin tesisi için kurulan Birleşmiş Milletlerin, yeryüzünde, zulüm, baskı, sömürü ve haksızlıklara dayalı bir düzen kurduğunu çok acı tecrübelerle müşahede ettik.

Özellikle İslam Devletleri üzerinde kurulan sömürü düzeni, tüm İslam coğrafyasında sadece kaynakların gaspedilmesi ile kalmamış, insan hakları, inanç hürriyeti, ailenin kutsallığı gibi pek çok manevi değerleri de baskı ve zulümle yok saymıştır.
Ülkemizde de Kurtuluş Savaşının ardından, binbir fedakarlık ve güçlüklere Milletimizin tesis ettiği Cumhuriyetin kurumlarına sirayet etmek sureti ile, baskı ve zulüm düzeni kurularak, defalarca yapılan dış mihraklı askeri darbelerle, yıllar boyunca milli ve manevi değerlerimiz yok edilmeye çalışılmış, bir yandan da kökleri Ülkemize ait olmadığı her haliyle belli olan bir mutlu azınlık, ülkemizin kaynaklarını sömürerek halkımızı, yoksulluk ve imkansızlıklara reva görmüşlerdir.

Adnan Menderes'i idam sehpalarına koyan, Turgut ÖZAL''ı Necmettin ERBAKAN'I, iktidar olduğu halde muktedir etmeyen, vesayetçi ve cuntacı bir zihniyet, 28 Şubatlarla halkımızı her türlü din ve vicdan hürriyetinden mahrum bırakan bir dikte rejimi, Sayın Cumhurbaşkanımız RECEP TAYYİP Erdoğan'ı da uydurma mahkeme kararları ile cezaevine göndermişti.
Sayın Cumhurbaşkanımız, Milli Türk Talebe Birliği, Akıncılar Derneği, Milli Selamet ve Refah partisi yıllarından itibaren, gençliğini ve ömrünü bir kutlu davaya adayarak, ve nihayetinde AK PARTİ ile memleketin her köşesinde teveccüh kazanarak iktidar olmuştur. Son yirmi yılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ile, vesayetçi, darbeci, terör sevici, ihanet çetelerini bir bir alt ederek, din ve vicdan hürriyetini kazanmış, Hak ve adaleti ülkede hakim kılmıştır. Ekonomi ve Askeri Sanayide dev hamlelerle ilerlemiş, Dünya üzerinde söz sahibi bir Güçlü Türkiye konumuna ulaşmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Milletimizin de desteği ile, yurt içinde başardığı tüm bu kazanımların yanı sıra, Bölgemizde de gerek Suriye, gerek Libya, gerekse Azerbaycan 'da elde ettiği zaferlerle Bölgesel bir güç olduğu kanıtlanmıştır.
Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanımız' ın, DAVOS' da başlayan, Dünya Sionist ve emperyalist düzenine ' bir dakika, dur' diyen çıkışının devamı olarak " Dünya beşten büyüktür" sözü, Birleşmiş Milletlere de artık bu bozuk ve haksız düzenin gözden geçirilmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Ülkemizde ve Bölgemizde, söz sahibi olarak, haksızlığa, sömürüye hayır diyen Türkiye artık dünya üzerinde de hak ve adalet arayan başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm mazlum Milletlerin umududur.
Sayın Cumhurbaşkanımızın "Daha adil bir dünya mümkün" diyerek çıktığı bu kutlu yolda yanında olmak, Hepimizin olduğu gibi şahsımında hedefidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile,

Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. ''Dünya beş ülkeden büyüktür.”

“Adil ve daha sürdürülebilir bir küresel barışın temini için çok kültürlülüğü ve çok kutupluluğu yansıtan bir BM’ye ihtiyaç vardır. Dünya ne tek kutuplu ne de iki kutupludur, ne hâkim bir kültürün ne de birkaç imtiyaz sahibi aktörün kültürel hegemonyası altındadır. Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etmek mümkündür. Böylesi bir dünya için ilk adres BM’dir. Barışın, istikrarın, adaletin ve etkin küresel yönetişimin yolu, BM’nin reforma tabi tutulmasından geçmektedir. BM reformu ve özellikle Güvenlik Konseyi’nin yapısının yeniden oluşturulması, elbette tüm dünya ülkelerinin uzlaşmasıyla hayata geçecektir.”

Biz Türkiye olarak, bu çerçevedeki teklifimizi uzun zamandır ifade ediyor ve tüm ülkelerin tartışmasına açıyoruz. çözüm önerimiz ise ‘Dünya beşten büyüktür’ ifadesinde kendini bulan, BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hâkim kılınmasıdır. Konsey’in kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri mümkün olan en adil şekilde temsil edecek bir yapıya kavuşturulacak şekilde yeniden yapılandırılması çözüm ve küresel barışın tesisi için devrimsel bir adım olacaktır.”

''Sayın Cumhurbaşkanımızın da kitabında ifade ettiği gibi Türkiye'nin çabası, daha adil, daha müreffeh, daha barışçıl, daha huzurlu bir dünyanın inşasına katkı sunma çabasıdır.
Bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanımızın yazmış olduğu bu kitabı çok değerli ve anlamlı buluyorum.
Bir günde okuduğum bu kitabı daha iyi anlamak için birkaç kez okunması gerektiğini düşünüyorum.
Temennim, Sayın Cumhurbaşkanımızın kitapta vermiş olduğu mesajların yurt içinde ve yurt dışında yankı bulmasıdır.
Bugün, dünyanın her zamankinden daha çok adil bir düzene ihtiyacı var.
Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu misyonunu hedefine ulaşarak tamamlayacaktır inşallah.'' dedi.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN